monday1116's Recent Activity

  1. monday1116 đã đăng chủ đề mới.

    Mixer Yamaha CT-8EQ ( 7 line )

    Mixer Yamaha CT-8EQ ( 7 line ) Mixer Yamaha CT-6EQ hỗ trợ nguồn phantom +48V dùng cho nhạc sóng, karaoke gia đình hay phòng thu âm Âm...

    Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

    23/4/18 lúc 10:01