phukiennhat's Recent Activity

 1. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ngưỡng Sơn vẽ một đường

  Qui Sơn nói với đệ tử là Ngưỡng Sơn, “Suốt ngày ông với tôi đều nói chuyện Thiền. . . Fugai: Cả hai vị đều có lưỡi chứ? Cuối cùng...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  20/2/18 lúc 08:59
 2. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Một ngón Thiền của Câu Chi

  Câu Chi mới xuất gia chưa bao lâu đã ở riêng một mình nơi am tranh tu tập. Một hôm có cô ni pháp hiệu Nhẫn Tế đến am, đi quanh Câu Chi...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  20/2/18 lúc 07:04
 3. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Qui Sơn thời gian

  Qui Sơn nói với tăng chúng, “Mùa đông, những ngày lạnh trở lại mỗi năm. Năm ngoái cũng lạnh như năm nay, và năm tới cũng sẽ lạnh y như...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  19/2/18 lúc 22:54
 4. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Sống một mình

  Một ông tăng đến hỏi Vân Cư, “Làm thế nào con có thể sống một mình trên đỉnh núi?” Fugai: Ông lạc trong mây mù. Vân Cư đáp, “Sao ông...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  19/2/18 lúc 15:25
 5. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ngưỡng Sơn ngồi thiền

  Khi Ngưỡng Sơn đang ngồi thiền thì một ông tăng lặng lẽ đến đứng bên cạnh. Fugai: Kế ấy không nhằm nhò gì. Ngưỡng Sơn nhận ra ông...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  19/2/18 lúc 08:11
 6. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ngưỡng Sơn ngàn muôn cảnh

  Ngưỡng Sơn hỏi Qui Sơn, “Khi ngàn muôn cảnh đến thì hòa thượng làm thế nào?” Qui Sơn đáp, “Vật xanh thì chẳng vàng. Vật dài thì chẳng...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  18/2/18 lúc 21:28
 7. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ngưỡng Sơn chào thầy

  Lúc hết thời gian an cư một trăm ngày mùa hạ, Ngưỡng Sơn đón chào thầy là Qui Sơn, “Con chẳng thấy hòa thượng quanh đây suốt cả mùa hè.”...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  18/2/18 lúc 09:40
 8. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Nghĩa Trung thuyết pháp

  Khi sư Nghĩa Trung lên tòa thuyết Pháp, một cư sĩ từ thính chúng bước ra và đi từ đông sang tây trước pháp tòa. Rồi một ông tăng chứng...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  17/2/18 lúc 22:28
 9. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Nam Tuyền tuổi Phật

  Một hôm Nam Tuyền trì hoãn ngồi vào chỗ của sư trong phòng ăn. Hoàng Bá, là đệ tử thủ tọa, ngồi vào chỗ của thầy thay vì ngồi vào chỗ...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  17/2/18 lúc 11:29
 10. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Nam Tuyền Phật đá

  Cư sĩ Lục Cắng nói với hòa thượng Nam Tuyền, “Trong nhà con có một hòn đá hoặc ngồi hoặc nằm. Con có ý muốn chạm thành một vị Phật. Con...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  17/2/18 lúc 07:19
 11. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Nam Tuyền chẳng nhận cả tăng lẫn tục

  Một ông tăng đến Nam Tuyền, đứng ngay trước sư, với hai tay trước ngực. Nam Tuyền nói, “Ông cư sĩ quá.” Rồi ông tăng chắp hai tay lại....

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  16/2/18 lúc 23:19
 12. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Một chút lửa địa ngục

  Thuở xưa, khi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, lúc nào Ngài cũng đem giáo pháp nhiệm mầu ban bố cho chúng sanh từ hàng vua chúa...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  16/2/18 lúc 21:18
 13. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Hoa vương

  Ngày xửa, ngày xưa có một Minh Quân cai trị một quốc gia thanh bình trù phú. Mọi việc đều xuôi chèo mát mái, ngoại trừ một điều là dù...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  16/2/18 lúc 07:42
 14. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Gương mặt hoa mè

  Thuở xưa có một vị tiểu thư xinh đẹp, con quan tri huyện. Nhân một chuyến lễ chùa, nhan sắc mặn mà của nàng, làm động tâm một nhà sư trẻ...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  15/2/18 lúc 15:37
 15. phukiennhat đã đăng chủ đề mới.

  Ðoạn đường phải đến

  Lúc Phật ngụ tại Xá vệ, có một thương gia chở hàng hóa từ thành Ba La Nại đến bán. Vừa đến thành phố, trời đã quá nhá nhem tối, ông...

  Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

  15/2/18 lúc 09:22