Việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng phải bảo đảm yêu cầu nào?

Thảo luận trong 'Phần mềm - Ứng dụng' bắt đầu bởi davidtran1520, 23/2/21.

 1. davidtran1520

  davidtran1520 New Member

  Tham gia ngày:
  20/10/20
  Bài viết:
  5
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/VBHN-NHNN ngày 15/1/2021 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó quy định rõ tất cả yêu cầu liên quan đến việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng.

  Theo khoản 1, Điều 15, Thông tư số 03/VBHN-NHNN ngày 15/1/2021, việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng phải được thao tác theo hợp đồng phát hành cùng với áp dụng thẻ và các văn bản thỏa thuận khác về việc cấp tín dụng giữa tổ chức phát hành thẻ bằng chủ thẻ (nếu có).

  Tổ chức phát hành thẻ phải có quy định nội bộ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng thích hợp dùng quy định pháp luật về đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, hạn mức, điều kiện, thời hạn cấp tín dụng, thời hạn trả nợ, lãi suất bằng, quá trình thẩm định và quyết định cấp tín dụng qua thẻ theo nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm giữa khâu thẩm định cùng với quyết định cấp tín dụng.

  Cùng với đó, tổ chức phát hành thẻ xem xét và quyết định cấp tín dụng qua thẻ tín dụng cho chủ thẻ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Chủ thẻ thuộc đối tượng quy định ở khoản 1 cùng với khoản 2 Điều 16 Thông tư này cùng với không thuộc đối tượng không được cấp tín dụng quy định tại Điều 126 Luật những tổ chức tín dụng (đã được chỉnh hình đổi, bổ sung); Chủ thẻ xài tiền vay đúng mục đích và có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ đúng hạn.

  Tổ chức phát hành thẻ xem xét cùng với yêu cầu chủ thẻ áp dụng những phương pháp bảo đảm thực hành nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.

  Hạn mức thẻ tín dụng đối tận dụng cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật tất cả tổ chức tín dụng (đã được tạo hình đổi, bổ sung) như sau: tình trạng phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do tổ chức phát hành thẻ xác định theo quy định nội bộ của tổ chức phát hành thẻ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 01 tỷ đồng Việt Nam; tình huống phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam.

  Việc cho vay theo hạn mức thấu chi đối với thẻ ghi nợ của tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật cùng với của Ngân hàng Nhà nước về cho vay tiền. Việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi đối áp dụng thẻ ghi nợ của tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ quy định về hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng tại Điều 127, Điều 128 Luật những tổ chức tín dụng cùng với hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
   

Chia sẻ trang này